رسانه ی ملی صدای واقعی مردم باشد تا فضا برای فرصت طلبی رسانه های دشمن فراهم نشود

اینطور نباشد که از این رسانه فقط صدای نظام به گوش مردم برسد بلکه باید صدا و خواسته های مردم هم از طریق صدا و سیما به گوش حاکمیت منتقل شود و مردم واقعی بودن این انتقال را لمس کنند چرا که تجربه نشان داده هرجا این انتقال به درستی صورت گرفته ، رسانه ی ملی نزد مردم مقبولیت یافته است.

ادامه مطلب »

روحانیت اگر مسلح به سواد رسانه ای و اجتماعی نباشد شایسته ی مطرح شدن نیست.

با اینکه مسجد جایگاه والایی را در کشور و فرهنگ ما دارد اما نسبت به این جایگاه بی توجهی می شود و برای حفظ و ارتقاء این جایگاه برنامه و فکری وجود ندارد و روحانی با امام جماعت شدن کار را تمام شده می داند

ادامه مطلب »

مراسم اختتامیه اولین جشنواره عکس ماه منیر شیراز برگزار شد

قرآن کریم همه را توصیه به رنگ پذیری خدایی می کند و برخورداری از نقش و نگار را گرامی می دارد علی الخصوص که باید ترکیب رنگ تمام اعمال ما به رنگ خدا باشد.
وی افزود : رنگ پذیری الهی باعث ماندگاری اثر تا زمانی است که ذات باری تعالی باقی است و این به یعنی ابدی شدن آثاری است که رنگ و بوی خدا را می گیرد.

ادامه مطلب »