تشرف آیت الله رئیسی به حرم مطهر

تشرف آیت الله رئیسی به حرم مطهر