چهل و ششمین دوره ی مسابقات قرآن کریم در حرم مطهر حضرت سید علاءالدین حسین علیه السلام برگزار شد.

کسانی هستند که قرآن را می خوانند اما قرآن آنها را لعن می کند چرا که مهمترین موضوع عامل به قرآن بودن است که در زندگی اهل قرآن و در برخورد، نشست و برخواست، گفتار، نوشتار و اخلاق آنها باید رنگ و اثر داشته باشد و شما قاریان هر وقت به این جایگاه برسید حامل قرآن هستید.