برگزاری مراسم شمیم حسینی با حضور هیئت های مذهبی استان فارس ویژه محرم (1402)

برگزاری مراسم شمیم حسینی با حضور هیئت های مذهبی استان فارس ویژه محرم (1402)