مراسم غبار روبی از حرم مطهر سید علاء الدین حسین علیه السلام (محرم 1402)

مراسم غبار روبی از حرم مطهر سید علاء الدین حسین علیه السلام (محرم 1402)

مراسم غبار روبی از حرم مطهر سید علاء الدین حسین علیه السلام (محرم 1402)

مراسم غبار روبی از حرم مطهر سید علاء الدین حسین علیه السلام (محرم 1402)